top of page

Kullanım Koşulları

4CastClub Piyasa Raporu yalnızca bireylerin piyasaları ve döngüleri daha iyi anlamalarına yardımcı olacak bilgi ve eğitim sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Ancak, bu bilgiler, menkul kıymetlerin veya diğer yatırım araçlarının alımı ve satımı ile ilgili profesyonel tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. 


4cast Club, hiçbir durumda, herhangi bir  yatırım aracının alımı veya satımı ile ilgili herhangi bir görüş bildirmez veya öneride bulunmaz.


Menkul kıymet işlemlerinde çok yüksek derecede risk bulunmaktadır ve alım veya satım kararları tamamen her bireyin kişisel takdirine bağlıdır. 
4CastClub Piyasa Raporu’nda ifade edilen görüşler, herhangi bir tarafın kişisel / kurumsal yatırım yaklaşımı, politikası ve/veya fikirlerini yansıtmamaktadır.

bottom of page